Za nami uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych w Celestynie

28 września 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie miało miejsce oficjalne otwarcie Ośrodka Szkoleniowego dla Kadr Medycznych, który otrzymał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kierownikiem Ośrodka jest specjalista w dziedzinie fizjoterapii dr nauk med. Krzysztof Aleksandrowicz Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od tego momentu studenci fizjoterapii realizujący specjalizacje będą podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w wykładach i warsztatach na terenie ośrodka w Mikoszowie. Przyszli specjaliści w dziedzinie fizjoterapii będą realizować staż i nabywać praktycznych umiejętności w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”.

Życzymy naszym Stażystom dużo wytrwałości w postawionych sobie celach i sukcesów w zawodzie fizjoterapeuty.