XX-lecie

Stowarzyszenie Świętego Celestyna
W dniu 19 maja 2011 roku w Mikoszowie miały miejsce uroczyste obchody 20-lecia działalności Stowarzyszenia Świętego Celestyna.

W uroczystości wzięli udział wybitni przedstawiciele życia publicznego, osoby duchowne,  przedstawiciele świata polityki, nauki, kultury oraz mediów z Polski i zagranicy. W czasie uroczystości członkowie Zarządu: dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys, mgr Anna Kobel oraz mgr Małgorzata de Haan wręczały statuetki i dyplomy przygotowane specjalnie na tą okazję z podziękowaniami dla osób prywatnych, instytucji oraz firm, które w sposób szczególny wspierały działalność Stowarzyszenia. Obchody jubileuszowe były również okazją do zaprezentowania bogatej historii oraz wszechstronnej działalności Stowarzyszenia. W trakcie uroczystości miały miejsce występy artystyczne oraz wystawa prac wykonanych przez niepełnosprawnych Podopiecznych Ośrodka.

Zarząd
Stowarzyszenia Świętego Celestyna

Serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy zechcieli uświetnić swoją obecnością obchody jubileuszu Stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania składamy:
Małżonce Prezydenta R.P. Annie Komorowskiej za objęcie jubileuszu 20-lecia Honorowym Patronatem.

Sponsorom:
Apotex INC
Bank PKO BP Oddział w Strzelinie
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Restauracja „Sezam”
PPHU Moliński
PHU „ETOLL” Sp. j.
Osiński i Syn

 

Film z uroczystkości: https://www.sloworegionu.pl