Wyjazd Podopiecznych Stowarzyszenia do Bielic

10-14 wrzesień 2012 r. Wyjazd Podopiecznych Stowarzyszenia do Bielic
W tegorocznym obozie terapeutycznym w Bielicach uczestniczyło osiemnastu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz sześciu pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Podopiecznym towarzyszyło dwóch opiekunów z WTZ, jeden z ZAZ, pielęgniarka oraz rodzic jednego z uczestników. Duchowym opiekunem grupy była zaprzyjaźniona od lat z naszym Stowarzyszeniem siostra Wioletta ze Zgromadzenia Cichych Pracowników Krzyża. Był to już dziewiąty obóz terapeutyczny w Bielicach, jednak pomimo pewnych podobieństw, dla podopiecznych Stowarzyszenia jest on za każdym razem wyjątkowy i niepowtarzalny. Obóz terapeutyczny jest dopełnieniem całorocznej pracy (działalności) w Warsztacie. Pobyt uczestnika pomaga opiekunom przeanalizować całościowe funkcjonowanie w różnych sytuacjach, co jest bardzo pomocne w planowaniu dalszej pracy terapeutycznej.