Wyjątkowe obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu św. Celestyna.

W dniach 3 i 4 grudnia w Stowarzyszeniu Świętego Celestyna miały miejsce obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Impreza została przygotowana przez Panie Anetę Nowak oraz Małgorzatę Nowak, które wszystkiego dopilnowały tak, aby całość przebiegała sprawnie i w przyjemnej atmosferze.

We wtorek 3 grudnia Podopiecznych Stowarzyszenia odwiedziła grupa teatralna z Fundacji L`Arche z Wrocławia, która zaprezentowała interesujące przedstawienie kukiełkowe osadzone w tematyce „niepełnosprawności” pt. „ Spotkanie dzieci z lalką niepełnosprawną”. Przedstawienie to dało możliwość Podopiecznym Stowarzyszenia spojrzeć w nieco inny sposób na swoją niepełnosprawność. Julia – bohaterka inscenizacji uświadamiała dzieciom, że pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i tak można wykonywać wiele czynności dnia codziennego, bawić, uczyć się, jeździć na rowerze i sankach itp. Celem tego przedstawienia było obalenie stereotypów i mitów na temat niepełnosprawności przy pomocy lalek – aktorów Julki i Malwiny. Następnie Podopiecznych odwiedzili specjalni goście z Ziębickiego Centrum Kultury. Byli nimi dyrektor ośrodka Pan Mirosław Masłowski wraz z grupa taneczną oraz wokalistami, którzy zaprezentowali się w doskonałym artystycznym kunszcie, sprawiając tego dnia wszystkim dużo radości.

W środę 4 grudnia swoje umiejętności zaprezentowali Podopieczni Stowarzyszenia, którzy mieli okazję pochwalić się swoimi talentami przed szerszą publicznością. W tym dniu wystąpili uczniowie i wychowankowie funkcjonujących w Stowarzyszeniu św. Celestyna szkół, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej. Prezentowane były między innymi talenty muzyczne, taneczne, wokalne, poetyckie. Taniec współczesny zaprezentował Jakub Jakubowski uczeń Szkoły Podstawowej, na fortepianie grał Michał de Haan, natomiast wiersze własnego autorstwa zaprezentowały Sandra Zięba, Magda Błaszków i Monika Stempniak. Swoim śpiewem zachwycili wszystkich Sandra Zięba w duecie z Adamem Florkowskim.

Z roku na rok z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu św. Celestyna organizowanych jest coraz więcej imprez tematycznych mających na celu ukazanie znaczenia i akcentujących obecność osób z niepełnosprawnościami i to, jaką odgrywają rolę w naszym społeczeństwie.

Korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc:
Dyrekcji Stowarzyszenia św. Celestyna, specjalnym gościom, którzy uświetnili występami nasze uroczystości, nauczycielom, terapeutom, instruktorom, a przede wszystkim wyjątkowym Artystom – spośród; uczniów, uczestników WTZ
oraz pracowników ZAZ-u ze Stowarzyszenia św. Celestyna,
a wszystkim obecnym na obchodach za wspólne świętowanie  .