Wycieczka WTZ i SPdP z Mikoszowa do Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach.

5 czerwca 2014 roku uczestnicy Warsztatu Terapi Zajęciowej i uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wyjechali do ogrodu botanicznego do niedalekich Wojsławic. Wojsławice położone są 50 km na południe od Wrocławia i 2 km, na wschód od historycznej Niemczy, na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich. Na powierzchni 65 ha można zobaczyć ponad 8 tys. gatunków roślin w tym różaneczniki, liliowce i bukszpany. Ogród dostarczył niesamowitych doznań wzrokowych i zapachowch, a Wszyscy zwiedzający byli pod ogromnym wrażeniem ilości roślin kwitnących w Arboretum w Wojsławicach oraz różnorodności ich kolorów.