WTZ z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej

5 lutego uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie gościli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelinie. Była to nasza pierwsza wizyta jako grupy w tym miejscu. W dalszej perspektywie pracowni uspołeczniającej oraz przygotowania zawodowego planowana jest długoterminowa współpraca z tą publiczną placówką, ponieważ pragniemy zaangażować się w wydarzenia kulturalne oraz społeczne organizowane w bibliotece miejskiej. Między innymi mogliśmy obejrzeć tam międzynarodową wystawę ekslibrisów, rysunków i małych form graficznych. Ponadto została specjalnie dla nas przygotowana lekcja biblioteczna mająca na celu;

 

● kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

● kształtowanie poczucia szacunku dla książek;

● wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów Biblioteki;

● poznanie pracy bibliotekarza;

● wzbogacenie słownictwa dotyczącego tematu Biblioteka;

● promocja poprzez zabawę;

● uwrażliwienie na piękno słowa pisanego;

● motywowanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego;

● stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas pierwszych kontaktów z Biblioteką.

 

Uczestnicy WTZ z Mikoszowa z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat Biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Realizacja lekcji pokazała, że w Bibliotece można nie tylko wypożyczać książki, ale także mile spędzić czas.

 

Korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękujemy
Szanownej Pani Dyrektor oraz Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelinie za okazaną nam życzliwość.