WTZ na XVII Integracyjnej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych

3 października 2015r. w Centrum Turystyczno – Sportowym w Nowej Rudzie odbyła się już XVII Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Jak co roku w tej sportowej imprezie brali udział niepełnosprawni zawodnicy z całego Dolnego Śląska oraz z czeskiego Bromova. Stowarzyszenie Świętego Celestyna reprezentowała silna grupa WTZ:
Mariola Wrócińska
Natalia Niedojadło
Tomasz Mróz
Mariusz Langner
Arkadiusz Dynarowski
Dodatkowo wraz z naszymi uczestnikami startowały również kierownik WTZ Pani Justyna Kalicka oraz terapeutka zajęciowa Pani Dominika Malinowska. Uroczystą przysięgę sportowej rywalizacji złożyły wszystkie drużyny wraz z zaproszonymi gośćmi:
– Senatorem RP Panem Stanisławem Jurcewiczem
– Posłem na Sejm RP Panią Moniką Wielichowską
– Burmistrzem Miasta Nowa Ruda Panem Tomaszem Kilińskim
– Dyrektorem CTS panem Pawłem Marciniakiem oraz dyrektorami szkół z Słupca.
Na uwagę zasługuje fakt, że każda drużyna miała zapewnionego trenera oraz opiekę wolontariuszy. Była to kolejna bardzo dobrze przygotowana spartakiada, która daje osobom niepełnosprawnym szansę na sprawdzenie się w duchu sportowej rywalizacji. Tradycyjnie już impreza zakończyła się wręczeniem medali oraz dobrą wspólną zabawą.

Stowarzyszenie św. Celestyna
składa serdeczne podziękowanie organizatorom zawodów
za zaproszenie naszej organizacji na XVII Spartakiadę .