DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Aby uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej do pisemnej prośby należy dołączyć wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej (W innym przypadku prośba może nie zostać  uhonorowana).
WZÓR WNIOSKU ZNAJDUJE SIĘ TU:   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ