Wizyta Wicemarszałka oraz Dyrektora Spraw Społecznych w Celestynie.

8 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie św. Celestyna odwiedził Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Krzyżanowski oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jerzy Komorowski. Panowie spotkali się z Zarządem oraz podopiecznymi Stowarzyszenia. Było to bardzo owocne zapoznawcze spotkanie, w trakcie, którego Wicemarszałek jak i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych zwiedzili ośrodek jak i zapoznali się z modelem funkcjonowania Organizacji Pożytku Publicznego z Mikoszowa, jaką jest Celestyn.