Wizyta uczniów SP4 ze Strzelina w Celestynie.

22 czerwca 2016r. odbyły się zajęcia integracyjne uczniów klasy pierwszej i drugiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mikoszowie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 ze Strzelina. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczniów obu szkół. Następnie uczniowie wspólnie bawili się do utworów muzycznych z inscenizacją ruchową („Labada”, „Woogi – boobi”). Później miał miejsce wspólny poczęstunek na sali gimnastycznej. Uczniowie SP 4 ze Strzelina odwiedzili mikoszowski Ośrodek Hipoterapii i zapoznali się z końmi oraz hipoterapeutami. Pani Kinga Harasymowicz – kierująca ośrodkiem hipoterapii opowiadała o zwyczajach koni, ich wyglądzie i pracy jaką konie na co dzień wykonują. Na zakończenie spotkania, dzieci zwiedziły zagrodę kóz, królików i świnek morskich. Było to miłe dla wszystkich dzieci spotkanie dające możliwość bliższego poznania się dzieci pełno i niepełnosprawnych.