Wizyta grupy psychologów i pedagogów z Powiatu Średzkiego w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii ”Celestyn”

11 kwietnia 2016 r. 25 – osobowa grupa pedagogów i psychologów z Powiatu Średzkiego uczestnicząca w cyklicznych spotkaniach w ramach grupy wsparcia organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie śląskiej przybyła do Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w  Mikoszowie. Inicjatywa spotkania powstała na wniosek specjalistów z Poradni oraz z innych placówek powiatu średzkiego. Na przestrzeni lat wiele dzieci z tamtejszych placówek oświatowych: przedszkoli i szkół diagnozowano w naszej Poradni dla osób z Autyzmem. Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczestniczyli kilkakrotnie w zamawianych przez placówkę szkoleniach na temat podejścia do dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole oraz z zakresu trudnych zachowań. Znajomość działań diagnostycznych oraz terapeutycznych od strony dziecka i rodziców zachęciła grono pedagogiczne do bliższego zapoznania się z placówka oraz do dyskusji. W spotkaniu z naszej strony uczestniczyli lekarze specjaliści zajmujący się zespołową diagnozą i innymi usługami świadczonymi w ramach poradni. Grupa pedagogów i psychologów oglądała nasze Centrum wyrażając wiele ciepłych słów na temat przyjaznych wnętrz, miłego personelu i pozytywnej energii, którą czuje się będąc w tym miejscu. Podczas dyskusji padło wiele pytań na temat problemów diagnostycznych, możliwości i ograniczeń obserwacji dzieci, problemów z dostosowaniem i organizacją edukacji dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz potrzebą oddziaływania na sferę ich społecznego rozwoju. Dodatkową atrakcją dla naszych gości była wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Sztuka tworzenia ceramicznych naczyń zachwyciła niemal wszystkich, aż trudno było opuścić artystyczne mury zakładu. Takie spotkania owocują współpracą, której efektem jest stałe podnoszenie jakości pomocy udzielanej osobom z autyzmem. Na tronie internetowej Poradni w środzie śląskiej czytamy na temat wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz podziękowania dla Celestyna za możliwość bezpośredniego poznania placówki.