W weekend szkoliliśmy rodziców oraz specjalistów z zakresu Autyzmu

15 i 16 grudnia w siedzibie naszego Stowarzyszenia św. Celestyna odbyło się szkolenie pt. AUTYZM – DZIELIMY SIĘ NASZYMI DOŚWIADCZENIAMI: WSKAZÓWKI DLA SPECJALISTÓW I RODZICÓW.

Były to kolejne szkolenia z tej tematyki, w której ośrodek w Mikoszowie posiada wieloletnie doświadczenie poparte pracą kliniczną jak i ciągłym doszkalaniem się naszych specjalistów. Od wielu lat specjalny zespół (lekarz psychiatra, psycholog, neurologopeda) przeprowadza kompleksową diagnozę u dzieci z podejrzeniem Autyzmu. Osoby takie, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum Autyzmu zostają następnie objęte specjalistycznym wsparciem na terenie naszej placówki. W zakres takiego wsparcia wchodzi leczenie, rehabilitacja oraz edukacja osób z orzeczeniem.

Program szkolenia dla rodziców obejmował następujące tematy:
„Autyzm- kompleksowe ujęcie terapii” (prowadzący: Małgorzata Feruś, Aneta Nowak), „Miejsce zabawy w terapii dzieci z autyzmem” (prowadzący: Aneta Nowak, Paulina Nowakowska), „Moje dziecko nie mówi!” – system komunikacji alternatywnej PECS u dzieci ze spektrum autyzmu ”(prowadzący: Alicja Paluszek, Paulina Nowakowska), „Zastosowanie metod terapeutycznych i komunikacyjnych w życiu codziennym osób z autyzmem- doświadczenia własne” (prowadzący: Anna Pierożek)

Program szkolenia dla nauczycieli i specjalistów obejmował:
Autyzm – kryteria diagnostyczne dla specjalistów. Analiza kryteriów diagnostycznych ICD-10, umiejętna obserwacja i analiza zachowania dziecka. (prowadzący: Małgorzata Feruś, dr Ewa Olszewska-Wnęk), Komunikacja osób z autyzmem dla specjalistów. Rozwijanie mechanizmów rozwojowych, budowanie komunikacji relatywnej, praca nad kompetencja i intencją komunikacyjną, dążenie do uzyskania komunikacji dialogowej.(prowadzący: Małgorzata Feruś, Aneta Nowak), System komunikacji alternatywnej – PECS dla specjalistów. Opis trudności komunikacyjnych osób z autyzmem, charakterystyka komunikacji alternatywnej PECS.(prowadzący: Anna Pierożek, Dorota Kraśnicka), Autysta w systemie edukacji masowej dla specjalistów. Wsparcie specjalistów w systemie edukacji.(prowadzący: Alicja Paluszek, Paulina Nowakowska)

Na zakończenie przeprowadzono ankietę i rozmowy z uczestnikami szkolenia.