V Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych w Henrykowie

30 sierpnia 2014r. odbyła się V Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa. T ego dnia młodzież daje świadectwo swojej postawy i służy drugiemu człowiekowi pełniąc rolę wolontariuszy. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w godzinach przedpołudniowych.

Mszę celebrował ks. Tomasz Filipowicz, który w homilii mówił o pomocy osobie niepełnosprawnej. Po Mszy św. odbył się piknik, w czasie, którego różne grupy osób niepełnosprawnych przedstawiały swoje talenty artystyczne, wokalne, taneczne jak i teatralne.

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział wiele osób niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Każdej przybyłej grupie przydzielony został jeden wolontariusz, którego zadaniem było czuwanie nad grupą pielgrzymów i udzielanie im pomocy. Wolontariusze nie tylko pomagali uczestnikom pielgrzymki, ale także uczestniczyli we wspólnej zabawie. Nad przebiegiem pielgrzymki czuwał dyrektor Andrzej Pawlak.

Wszyscy zgromadzeni na V Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych w Henrykowie doskonale się bawili. Nasza grupa warsztatowa z Mikoszowa również świetnie się bawiła.

 

Stempniak Monika

Uczestniczka WTZ w Mikoszowie