Uroczysty Apel W Celestynie z okazji 11 listopada

13 listopada 2014 odbył się uroczysty apel z okazji 96-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami były klasy I-II i III gimnazjum. Uczniowie wcielili się w różnorodne postaci historyczne. Przedstawili historię Polski od czasów zaborów aż po dzień, w którym „Niepodległość znaczy Wolność” – jak zaśpiewali podczas występu. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedstawienie miało charakter pantomimy, dzięki czemu było czytelne, zrozumiałe i bardzo atrakcyjne nawet dla najmłodszych naszych widzów. Jedynymi osobami, które werbalnie opisywały bieg wydarzeń rozgrywającej się na scenie akcji, byli narratorzy oraz uczniowie recytujący wiersze. Wszycy uczniowie z wielkim zaangażowaniem i sercem odegrali swoje role. Wielu z nich odkryło w sobie nową pasję i talent aktorski.

W przedstawieniu pojawił się poczet sztandarowy, został odśpiewany hymn narodowy i „Rota”. Całość wzbogacała przepiękna oprawa muzyczna składająca się z pieśni o tematyce patriotycznej. Wyjątkową atmosferę podkreślały również gustowne dekoracje odwołujące się do prezentowanych treści.

Apel zakończył się owacją na stojąco i wzruszeniem obecnych na nim osób. Z ust pani dyrektor Małgorzaty deHaan uczniowie otrzymali gratulacje i podziękowania.
Uczniowie Gimnazjum bardzo serdecznie dziękują za obecność i słowa uznania wszystkich osób przybyłych na przedstawienie.