Uczestniczyliśmy w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

W piątek 7 grudnia 2018 roku mgr Aneta Nowak oraz mgr Filip Muszyński reprezentowali Stowarzyszenie św. Celestyna na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Reprezentanci Stowarzyszenia mieli swoje wystąpienie w sesji plakatowej. Temat wystąpienia brzmiał: „Wykorzystanie aktywności ruchowej jako czynnika wspierającego proces rehabilitacji i edukacji podopiecznych Stowarzyszenia Św. Celestyna”.