Trwa nabór do projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera, bez względu na rodzaj i stopień posiadanej niepełnosprawności. Podjęte w ramach projektu działania będą ukierunkowane na określenie profilu umiejętności zawodowych i społecznych oraz potencjału zawodowego (predyspozycji, możliwości, preferencji), w kontekście ograniczeń spowodowanych autyzmem. Zakres i rodzaj udzielanego wsparcia osobom z autyzmem będzie zależał od potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Więcej informacji jest tutaj.