Trening dla dzieci z ADHD

Nadpobudliwość psychoruchowa jest jednym z najpowszechniej występujących zaburzeń psychicznych u dzieci. Często mylona jest z zaburzeniami zachowania czy błędami wychowawczymi rodziców. Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową mają z reguły takie same możliwości intelektualne oraz potencjał, jak ich zdrowi rówieśnicy.

Otrzymując odpowiednią pomoc ze strony specjalistów, przy współpracy rodzica, wyrastają na ludzi  kreatywnych, ambitnych, odważnych. Bywają wśród nich dziennikarze, aktorzy, piloci, chirurdzy.

Zajęcia, które proponujemy, mają na celu wydobycie potencjału, jaki drzemie w Waszych dzieciach. Zwracamy uwagę i podkreślamy zasoby, jakimi dzieci dysponują, a nie na ich deficyty. Staramy się, aby dzieci zyskały wiarę w siebie i nie dojrzewały z przekonaniem, że są zawsze tym „niegrzecznym”.

Zapraszamy!

wiek
Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat
zajęcia

termin
Od września 2016r. Spotkania raz w tygodniu
I grupa2:    czwartek 15:15 – 16:15
II grupa2:    czwartek 16:45 – 17:45

koszt
100 zł za miesiąc – 4 spotkania
zapisy • kontakt
e-mail:    tus_adhd@celestyn.pl
nr tel:    794 051 158, 713 958 178

prowadzące
mgr Paulina Maćków    psycholog, psychoterapeuta
mgr Paulina Nowakowska, psycholog

1: Wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę dziecka.
2: Podziału na grupy terapeutyczne dokonuje psycholog.