Tak świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

2 i 3 grudnia Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

2 grudnia 2015r. w uroczystej gali z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, WTZ i pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej. Nasi uczniowie, uczestnicy WTZ i pracownicy ZAZ zaprezentowali się na naszej scenie. Przestawiali swój dorobek artystyczny w formie, śpiewu, tańca, gry na fortepianie oraz prezentacji własnej poezji. Wystąpili; Malwina Pierożek, Adam Florkowski, Sylwia Wrócińska, Michał de Haan, Mariola Wrócińska, Natalia Niedojadło, Marcin Gorząch oraz Monika Stępniak. W tym dniu zgodnie już z naszą tradycją promujemy talenty naszych uczniów, uczestników WTZ oraz pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

3 grudnia 2015r. w uroczystościach związanych z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych wzięli udział uczniowie klas I-III oraz starsza grupa przedszkolna. Tego dnia ingerowaliśmy się z uczniami II klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. T. Kościuszki ze Strzelina, której wychowawcą jest Pani Jolanta Romańczukiewicz oraz uczniami klasy IV tej samej szkoły, której wychowawcą jest Pani Teresa Stykowska. Uczniowie klasy IVc przygotowali przedstawienie pt. „Baśń o Krasnoludkach”. Potem dzieci wspólnie się bawiły (piosenki ilustrowane ruchem). Integracja w pełni się powidła. Dzieci miały dużą radość ze wspólnych zabaw. Integracja z uczniami Szkoły podstawowej ze Strzelina jest jednym z wielu działań podjętych w ramach projektu współpracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie z Naszym Stowarzyszeniem. Początkiem i inspiracją był Dzień Dziecka, na który zaprosiliśmy Uczniów Szkół Podstawowych ze Strzelina. Współpraca z SP nr 4 jest kontynuacją wspólnych działań na rzecz integracji dzieci pełno i niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim artystom oraz gościom ze Szkoły Nr 4 ze Strzelina za wizytę w Stowarzyszeniu i radość, jaką ona za sobą niosła.

Organizatorzy