Strzelin – moje miasto. Gra integracyjna dla młodzieży

5 października 2017 roku podopieczni Stowarzyszenia Świętego Celestyna wzięli udział w projekcie „Strzelin – moje miasto. Gra integracyjna dla młodzieży” realizowanym we współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Wspólnota Pokoleń i Bankiem Zachodnim WBK w ramach projektu „Wolontariusz z pasją. Dajmy siebie innym”.

W skład drużyny z Celestyna weszli:
Natalia Niedojadło
Mariola Wrócińska
Anna Szulikowska
Rafał Konopnicki
Daniel Mysior
pod opieką Justyny Kalickiej – kierownik WTZ

Po przemówieniu Pana Starosty Marka Warcholińskiego oraz innych zaproszonych gości, rozpoczęły się zmagania młodych uczestników projektu na terenie miasta Strzelin. W skład każdej drużyny weszła osoba niepełnosprawna oraz wolontariusz
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Już od samego początku pomiędzy młodymi ludźmi można było zauważyć cudowną nić porozumienia, przez co każde kolejne zadanie realizowane było niemal natychmiast. Około godz. 12:00 wszyscy udali się na uroczysty obiad do restauracji w Strzelinie. Zmagania uczestników projektu zakończyły się zmontowaniem multimedialnej prezentacji każdej z drużyn, o miejscach, w których byli i zabytkach, które odnaleźli w Strzelinie.
Na koniec zostały wykonane wspólne zdjęcia, a wszyscy biorący udział w projekcie otrzymali dyplomy od organizatorów i prezenty od sponsorów.

 

Stowarzyszenie Świętego Celestyna
składa
serdeczne podziękowanie
twórcom projektu, organizatorom oraz wolontariuszom – młodzieży z CKZiU
za wspaniałą organizację, dobre przyjęcie i cudowną atmosferę
panującą w tym dniu