Stowarzyszenie Świętego Celestyna laureatem prestiżowej Złotej Odznaki Honorowej „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

Stowarzyszenie Świętego Celestyna laureatem prestiżowej Złotej Odznaki Honorowej „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

Uroczystości towarzyszyły dwudniowe warsztaty z zakresu tworzenia dostępnej cyberprzestrzeni i włączenia osób niepełnosprawnych we wszystkie dziedziny życia m.in. poprzez dostęp do zatrudnienia oraz prezentację dobrych praktyk. Wzięło w nich udział około 60 osób, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne i administrację z całego kraju. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zaprezentowało także Województwo Dolnośląskie.