Stowarzyszenie św. Celestyna na Targach Pracy i Edukacji – Strzelin 2013

19 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie św. Celestyna wzięło udział w VII Targach Pracy i IV Targach Edukacji zorganizowanych przez Starostę Strzelińskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie. Impreza miała miejsce w hali sportowej Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie. W Targach wzięło udział bardzo wielu Wystawców, między innymi swoje stoiska wystawiły również: Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej z Mikoszowa. Ideą Targów Pracy i Edukacji jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracodawcą, a osobą, która chciałaby u niego pracować jak i prezentacja oferty edukacyjnej okolicznych szkół. Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców jak i osób poszukujących pracę lub szkołę. Stowarzyszenie Świętego Celestyna od wielu lat w aktywny sposób przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia, a zwłaszcza do zmniejszenia dysproporcji w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn na naszym terenie. W chwili obecnej 85% zatrudnionych w Stowarzyszeniu to właśnie kobiety, co zostało dostrzeżone i nagrodzone w I edycji konkursu „Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku” w kategorii Rozwój Lokalny i Regionalny.