Przyznano nam tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY

Redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie
Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego
oraz Komitet Honorowy II Ogólnopolskiego Konkursu
dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

stwierdzają, że

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczne Gimnazjum
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
działające w ramach
Stowarzyszenia Świętego Celestyna z Mikoszowa
zdobyły tytuł
BEZPIECZNEJ SZKOŁY
oraz członkostwo
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY

Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Od 15 września 2012r. do 31 marca 2013r. nasze szkoły uczestniczy w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” w ramach, którego realizowały szereg wyznaczonych zadań z zakresu bezpiecznego zachowania w szkole, domu i środowisku lokalnym. Udział  w konkursie pomoże uczniom unikać sytuacji  zagrożenia życia i zdrowia, a w sytuacjach niebezpieczeństwa ułatwi postępowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dotychczas nasi uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach tematycznych, konkursach literackich i plastycznych oraz w spotkaniach między innymi z Przedstawicielami Straży Pożarnej i Policji.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. KOMITET HONOROWY

II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Sejm, Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP
Jerzy Wenderlich – Wicemarszałek Sejmu RP
Maria Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu RP
Mieczysław Augustyn – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP
Włodzimierz Cimoszewicz – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP
Ryszard Kalisz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
Andrzej Misiołek – Senator RP
Rafał Muchacki – Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP
Andrzej Person – Senator RP
Jadwiga Rotnicka – Senator RP, Przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP

Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP
Janusz Sepioł – Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
Michał Seweryński – Senator RP, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Wojciech Szarama – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
prof. Edmund Wittbrodt – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP
Marek Ziółkowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej:

Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości RP
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kuratorzy Oświaty:

Maria Borecka – Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty
Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty
Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty
Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty
Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko – p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
Radosław Wróblewski – p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty

Rektorzy Wyższych Uczelni:

prof. dr hab. Dariusz Wieluński – Prorektor ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Gospodarze Miast, Regionów:

Andrzej Bury – Wicestarosta Słupski
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
Wojciech Huczyński – Burmistrz Miasta Brzeg
Marcin Jabłoński – Wojewoda Lubuski
Henryk Jaroszek – Starosta Powiatu Mikołowskiego
Julian Joaś – Burmistrz Miasta Krotoszyn
Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimski
Krzysztof Lis – Starosta Powiatu Szczecinek
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Bożentyna Pałka – Wojewoda Świętokrzyski
Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski
Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Zbigniew Suchyta – Burmistrz Miasta Strzegom
Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
Tadeusz Wojtak – Starosta Kraśnicki
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Miasto Rybnik
Miasto Słupsk