Projekt „Pogranicze równych szans”

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na spotkania dotyczące problemów niepełnosprawności :

w dniach 3 i 9 września 2013 roku o godzinie 10. 00

w Stowarzyszeniu Świętego Celestyna,

Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

Podczas spotkania uzyskacie Państwo informacje o prawach osób niepełnosprawnych potwierdzonych obowiązującą w Polsce od 25 października 2012 roku Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz o waszych prawach, jako obywateli i mieszkańców miasta Strzelin.

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat barier lub braku ułatwień utrudniających Państwu funkcjonowanie w waszym mieście i będziemy wdzięczni za udzielenie nam w tym zakresie informacji.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego udziału w życiu strzelińskiej społeczności,
aby zwiększyć Państwa wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd terytorialny.

W programie spotkań przewidziane są ciekawe prezentacje, film, dyskusja, poczęstunek, upominki.

Liczymy na Państwa obecność

Małgorzata Gorący
Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy

Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” we Wrocławiu