Pramerica dla Celestyna

Zarząd oraz Podopieczni Stowarzyszenia Świętego Celestyna pragną wyrazić swoją ogromną
wdzięczność Firmie Pramerica, która po raz drugi wsparła nas poprzez pracę swoich wspaniałych
pracowników, biorących czynny udział w Dniu Wolontariusza.
W ubiegłym roku 1 października kilkunastu osobowa grupa Wolontariuszy pomalowała
pomieszczenia jadalni, hali do hipoterapii oraz ogrodziła ogród szkółki z świerkami. Firma Pramerica
zakupiła za własne środki niezbędne materiały oraz narzędzia do pracy.
1 października 2011 roku Wolontariusze Firmy Pramerica wraz z swoimi rodzinami odnowili
salę do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz porządkowali zieleń wokół ośrodka. Wszystkie prace
zostały przeprowadzone bardzo sprawnie i starannie w rodzinnej, pełnej radości atmosferze.
Dodatkowo Zarząd Firmy Pramerica zlecił wykonanie 3 tys. skarbonek z firmowym logo
w działającym przy Stowarzyszeniu Zakładzie Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnione są osoby
niepełnosprawne. Każde, a zwłaszcza tak duże zlecenie dla Zakładu jest bardzo cenne, bo zapewnia
pracę zatrudnionym tam niepełnosprawnym pracownikom.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Firmie Pramerica oraz jej pracownikom za okazane naszym
podopiecznym serce i zaangażowanie w budowę lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych.
To naprawdę piękny gest i wspaniała tradycja, aby raz do roku poświęcić swój wolny czas w słusznej
sprawie jaką jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.
Pragniemy wyrazić nasze uznanie dla wartości proklamowanych przez Firmę Pramerica, które
mogą być wzorem do naśladowania dla innych tego typu instytucji.

Serdecznie dziękujemy,
Stowarzyszenia Świętego Celestyna