Pogranicze równych Szans

W dniach 3 i 9 wrzesień w Stowarzyszeniu Świętego Celestyna miały miejsce dwie konferencje w ramach projektu „Pogranicze Równych Szans”, przygotowane przez współpracujące ze sobą organizacje: Stowarzyszenia “Krok za krokiem” w Zamościu oraz „Ostoja” z Wrocławia, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Percy Hedley Foundation przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Projekt dotyczy m.in. zwiększenia aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, a jednym z działań, zaplanowanych w projekcie jest prezentacja problematyki osób niepełnosprawnych na sesjach samorządów gminnych i wojewódzkich na terenie Dolnego Śląska i Województwa Lubelskiego.

W tych dwóch wrześniowych spotkaniach wzięli udział rodzice i opiekunowie naszych Podopiecznych, kadra pedagogiczna, medyczna oraz Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna. W trakcie spotkań została przedstawiona w postaci slajdów ratyfikowana 6 września 2012r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Jednym z najważniejszych celów projektu jest stworzenie raportu dotyczącego polityki prowadzonej przez samorząd lokalny na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich środowiska. Raport zostanie stworzony w oparciu o analizę w trzech podstawowych obszarach:

Zabezpieczenie społeczne i jakość realizowanych usług na rzecz osób
z niepełnosprawnością

Inwentaryzacja barier

Jakość współpracy między władzami lokalnymi a osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, jak również organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego.

Wyniki raportu zostaną udostępnione opinii publicznej  oraz przekazane do Marszałków Województw Lubelskiego i Dolnośląskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób  Niepełnosprawnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w celu oceny realizacji postanowień Konwencji na szczeblach samorządowych.

Po prezentacji miały miejsce ożywione dyskusje z udziałem rodziców osób niepełnosprawnych zainteresowanych wyrównaniem szans w dostępie do aktywnego życia dla swoich dzieci. Osoby z niepełnosprawnością chcą być samodzielne i potrzebne. Mają takie same prawa jak wszyscy, jednak o wiele więcej barier do pokonania. Oczekują tylko i aż zrozumienia.