Podziękowanie dla Fundacji PKO Banku Polskiego za wsparcie finansowe zakupu busa dla osób niepełnosprawnych.

Miło nam poinformować, iż wspaniałomyślna Fundacja PKO wsparła Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie w realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim„. Zakup odpowiednio przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych samochodu przyczynia się do eliminacji barier stojących na przeszkodzie w zwiększeniu mobilności osób niepełnosprawnych i zapewnienia im równego dostępu do infrastruktury społecznej. Dzięki przychylności Fundacji PKO nasi podopieczni mają zapewnione komfortowe i bezpieczne warunki w trakcie przejazdu na zajęcia oraz zabiegi rehabilitacyjne realizowane w naszym ośrodku.

Zarząd Stowarzyszeni św. Celestyna z Mikoszowa
pragnie bardzo serdecznie podziękować
Fundacji PKO BP
za okazane Podopiecznym naszej organizacji serce
poprzez wsparcie projektu, którego celem jest budowanie lepszej przyszłości
dla osób chorych i niepełnosprawnych.