„Piosenka jest dobra na wszystko” – Integracja Szkół Podstawowych z Borowa i Mikoszowa

12 grudnia 2013r. w Gminnym Centrum Kultury w Borku Strzelińskim miało miejsce spotkanie integracyjne Szkół Podstawowych z Borowa i Mikoszowa. Było to kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez SP z Borowa programu „Piosenka jest dobra na wszystko”, którego ważnym celem jest integracja z uczniami ze SP z Mikoszowa. Panie Larysa Antoniuk oraz Małgorzata Garbas – nauczycielki z SP z Borowa nawiązały kontakt z Panią Mirą Pajączkowską – nauczycielem muzyki w Stowarzyszeniu św. Celestyna i tak od 2012r. uczniowie i nauczyciele z Borowa przyjeżdżali do Mikoszowa gdzie podczas wspólnej zabawy integrowali się z uczniami i nauczycielami z Mikoszowa. Te muzyczne spotkania były zawsze dobrze przygotowane przez gości z Borowa i miały miejsce między innymi: zabawy taneczno-ruchowe, wokalne oraz warsztaty plastyczne. Każde takie spotkanie to dużo dobrej zabawy i radości dla Wszystkich uczestników, ale przede wszystkim okazja do integrowania się dzieci i nauczycieli poprzez muzykę. Na koniec spotkania uczniowie obydwu Szkół obdarowali się świątecznymi upominkami. Były to pierniki z Borowa, które pomagali upiec rodzice oraz bombki z Mikoszowa, popłynęło również dużo serdecznych słów z obydwu stron i zaproszenie do dalszej współpracy. W ramach podziękowania za czynione na rzecz integracji starania Ośrodek Hipoterapii znajdujący się w Stowarzyszeniu św. Celestyna zapraszał gości z Borowa na konne przejażdżki do Mikoszowa.