Pierwsze od 25 lat Bierzmowanie Podopiecznych Celestyna

20 listopada 2015 roku w Celestynie miała miejsce niezwykle podniosła i bardzo wzruszająca uroczystość przyjęcia sakramentu Bierzmowania przez Podopiecznych Stowarzyszenia. Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu każdego wierzącego człowieka. Obok chrztu i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji). Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest, zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Sakramentu Bierzmowania trzydziestu sześciu Podopiecznym Stowarzyszenia udzielił ks. Biskup Andrzej Siemieniewski z Archidiecezji Wrocławskiej. Biskup Siemieniewski wraz z proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie Andrzejem Porębnym oraz wikariuszem Wiesławem Wawrzynów – kapelanem Celestyna odprawili uroczystą Mszę św. w przepięknie, specjalnie na ten dzień, udekorowanej sali/kaplicy. Warto nadmienić, że było to niezwykłe dla całej społeczności celestynowskiej wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy od 25 lat istnienia ośrodka w Mikoszowie, niepełnosprawne osoby mogły przyjąć Sakrament Bierzmowania. Była to zasługa i wspólna praca zarówno rodziców osób niepełnosprawnych, ich opiekunów jak i Zarządu, który podjął się organizacji tej uroczystości w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna. Uroczysty charakter tego wydarzania udzielił się wszystkim obecnym w tym dniu osobom. Niemalże od pierwszych chwil można było zauważyć ogromne wzruszenie na twarzach rodziców, opiekunów jak i wszystkich obecnych na Sali. Również u samych Podopiecznych Stowarzyszenia dało się dostrzec podniosły nastrój i ogromne przejęcie. Największe wzruszenie zapanowało w chwili dekorowania bierzmowanych przez rodziców pięknymi krzyżami, przyjęcia Komunii św. i pamiątkowych obrazków od Biskupa, po niezwykle radosne i serdeczne wręczenie wszystkim Podopiecznym aniołków przez Prezes Stowarzyszenia Krystynę Kobel-Buys. Dla Zarządu Celestyna była to również bardzo osobista uroczystość, ponieważ w tym dniu Sakramentu Bierzmowania dostąpił również Krzysztof Tuszyński syn Pani dyrektor Małgorzaty de Haan, chrześniak Pani Prezes Krystyny Kobel-Buys oraz wnuk dyrektor Anny Kobel, która ze łzami w oczach dziękowała księdzu Biskupowi za okazaną łaskę i dar Ducha Świętego, jaki za jego wstawiennictwem spłynął na wszystkie Boże dzieci z Celestyna. Specjalne podziękowania księdzu Biskupowi złożyli też rodzice Podopiecznych. Podziękowania otrzymał również ksiądz Wiesław Wawrzynów, który tak wspaniale przygotowywał Podopiecznych Stowarzyszenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po zakończonej Mszy św. miała miejsce sesja zdjęciowa Podopiecznych z rodzinami i księdzem kapelanem Wiesławem.

W tym miejscu specjalne podziękowania należą się również Pani Justynie Kalickiej – kierownik WTZ, która czuwała nad całością przygotowań, oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do tego, iż ta uroczystość miała tak piękną dekorację (docenioną przez samego księdza Biskupa), doskonałą oprawę muzyczną, odpowiednie nagłośnienie, wizję, catering oraz fotografom i kamerzyście.