Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych gościł w Celestynie.

5 lutego 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem gościa specjalnego Pana Krzysztofa Michałkiewicza Sekretarza Stanu oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Tytuł roboczy spotkania to „WTZ- nasza przyszłość” i dotyczyło ono obecnej i przyszłej sytuacji Warsztatów Terapii Zajęciowej na Dolnym Śląsku. Organizatorami panelu dyskusyjnego odnośnie Warsztatów Terapii Zajęciowej, który miał miejsce w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna byli Poseł na Sejm RP Pan Jacek Świat oraz jego asystent Pan Michał Piechel. Panowie zaprosili do podzielenia się swoimi doświadczeniami osoby kierujące WTZ-tami oraz placówkami o charakterze pomocowym z Dolnego Śląska. Na spotkaniu obecni też byli Wicewojewoda Dolnośląski Pan Kamil Krzysztof Zieliński, Pełnomocnik marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. osób niepełnosprawnych Pan Paweł Parus, Starostowie ościennych Powiatów oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaproszeni goście docenili kompetencje Przedstawiciela Ministerstwa Pana Krzysztofa Michałkiewicza, który wykazał się sporą, praktyczną wiedzą odnośnie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i Domów Pomocy Społecznej. Pan Minister w adekwatny sposób odpowiadał na zadawane pytania i otwarty był na pomysły usprawnienia dotychczasowego funkcjonowania tych placówek. Była to doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć WTZ-u z Mikoszowa jak i podzielania się różnego rodzaju problemami, z którymi boryka się większość WTZ-ów w całej Polsce. Na zakończenie została wyrażona chęć kontynuowania tego typu spotkań w gronie zaprzyjaźnionych WTZ-ów, aby wzorem innych województw podjąć stałą współpracę na rzecz lepszej przyszłości wszystkich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna przyjął również podziękowanie od Pana Ministra oraz Pana Posła Jacka Świat za udostępnienie swojej siedziby, w której zorganizowany został tak ważny dla dalszego funkcjonowania WTZ-ów panel dyskusyjny.