Otwarcie nowo wybudowanego pawilonu

15 listopada 2012r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego pawilonu edukacyjno-terapeutycznego oraz integracyjnego placu z zabaw dla dzieci pełno i niepełnosprawnych. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: Przedstawicieli lokalnych władz, zaprzyjaźnionych i współpracujących szkół i uczelni wyższych, rodziców dzieci uczęszczających do naszych szkół oraz instytucji współfinansujących te inwestycje bez pomocy, których nie udałoby się ich zrealizować. W czasie otwarcia miały miejsce: prezentacja dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia, podziękowania i gratulacje składane przez Przyjaciół na ręce Zarządu oraz występy artystyczne przygotowane przez Podopiecznych Stowarzyszenia. Po tej części zaproszeni goście udali się do nowych obiektów, gdzie po uroczystym poświeceniu pawilonu oraz placu zabaw przez Wielce Szanownego Proboszcza naszej parafii księdza kanonika Andrzeja Porębnego, wspólnie przecięto wstęgi. Dzięki wysiłkowi wielu osób i instytucji udało się w szybkim czasie ukończyć te dwie tak ważne dla rozwoju niepełnosprawnych dzieci inwestycji. Zarówno nowy pawilon edukacyjny oraz plac zabaw to piękne i nowoczesne obiekty spełniające najwyższe standardy, które pozwolą dzieciom na swobodne przemieszczanie się i zabawę również na wózkach inwalidzkich. Wcześniej klasy szkolne zlokalizowane były w głównym budynku Stowarzyszenia, który posiada mnóstwo
barier architektonicznych ze względu na to, że jest to stary i zabytkowy już obiekt. Teraz dzieci mają do swojej dyspozycji piękne, przestronne i nowocześnie wyposażone klasy, salę do ćwiczeń, a w bliskiej lokalizacji specjalistyczny plac zabaw, dzięki czemu nasi Podopieczni mają zapewnione godne warunki do nauki i zabawy. Pawilon edukacyjny został tak zaprojektowany, aby łączył się z
istniejącym już pawilonem medycznym, w ten sposób wszystkie budynki Stowarzyszenia tworzą wygodny do przemieszczania się kompleks, który jest idealnym rozwiązaniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Widząc ile radości sprawiły naszym Podopiecznym oraz ich rodzinom te dwa obiekty, pragniemy w ich imieniu oraz własnym z całego serca podziękować:

PODZIEKOWANIE

W imieniu Zarządu oraz Podopiecznych Stowarzyszenia Św. Celestyna z całego serca pragniemy podziękować Wszystkim tym, którzy pomogli w realizacji budowy pawilonu edukacyjno-terapeutycznego oraz specjalistycznego placu zabaw dla dzieci zarówno pełno jak i niepełnosprawnych, uroczyście otworzonych w dniu 15 listopada 2012r. Dzięki wysiłkowi i współpracy wielu osób udało się zrealizować te dwie tak ważne dla rozwoju niepełnosprawnych dzieci inwestycje. Składamy również podziękowanie Wszystkim zaangażowanym w te dwa projekty pracownikom i współpracownikom, a szczególnie osobom i instytucjom, bez których pomocy i finansowego wsparcia, nie udałoby się zrealizować budowy nowego pawilonu i placu zabaw:

Wielce Szanownym:

Pani Cecylii Stankiewicz
Prezes Fundacji Polska Miedź

Panu Radosławowi Mołoniowi
Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego

Panu Andrzejowi Mańkowskiemu
Dyrektorowi Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Panu Pawłowi Czyszczoniowi
Dyrektorowi Wydziału Obszarów Wiejskich w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Fundacji Polska Miedź

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego

Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych