Otwarcie nowej kuchni w Stowarzyszeniu

5 marca miało miejsce oficjalne otwarcie nowej kuchni w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie. Stara kuchnia od dawna nie spełniała już odpowiednich wymogów, do tego, aby można było w niej przygotowywać posiłki. W związku z tym zmuszeni byliśmy do korzystania z obsługi zewnętrznych firm cateringowych, co często przy specjalistycznej indywidualnej diecie naszych podopiecznych było sporym wyzwaniem i dużym utrudnieniem.

Środki na remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz na nowoczesne wyposarzenie gastronomiczne udało się pozyskać z budżetu Województwa Dolnośląskiego. To dzięki przychylności głównie tego Urzędu tylko w samym 2012 r. zrealizowaliśmy trzy bardzo ważne i znaczące dla poprawy komfortu i zapewnienia lepszych warunków dla codziennego funkcjonowania naszych podopiecznych w ośrodku inwestycje. Nowoczesna kuchnia będzie spełniała dodatkową funkcję, jako miejsce, w którym Uczniowie Szkoły Przyspasabiającej do Pracy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów naszej Szkoły na otwartym rynku pracy poprzez wąską specjalizację i intensywny, praktyczny trening umiejętności w zawodzie „pomocnik kucharza”. Przebudowa kuchni miała miejsce pod koniec 2012 roku jednak jej oficjalne otwarcie wraz z poświęceniem przy udziale Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia, Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Andrzeja Mańkowskiego, Starosty Powiatu Strzelińskiego Norberta Raby oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Strzelin Jolanty Grondys odbyło się w tym miesiącu.

Korzystając z okazji w imieniu całej Społeczności Stowarzyszenia św. Celestyna pragniemy bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, którzy brali czynny udział i pomogli nam w realizacji tego projektu, a przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za wsparcie finansowe, bez którego nie udałoby się dokonać tak ważnych i znaczących dla życia osób niepełnosprawnych inwestycji.