Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego dla mgr Anny Kobel

Miło nam poinformować, iż mgr Anna Kobel wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa otrzymała kolejne zaszczytne wyróżnienie jakim jest Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Odznaka ta jest wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczyzny. Takich osób, instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania.

Wręczenie wyróżnień miało miejsce 8 maja 2016r. na Zamku Piastowskim w Legnicy w trakcie II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, zorganizowanych przez Marszałka Pana Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana Tadeusza Samborkskiego.

– Naszym zamierzeniem jest ukształtowanie tradycji upamiętniania tych, którzy tuż po zakończeniu działań wojennych na Dolnym Śląsku budowali swój nowy dom. To właśnie pionierzy osadnictwa organizowali tu polską kolej, pocztę, szkolnictwo, administrację, polskie duszpasterstwo i kulturę – mówił podczas oficjalnej części obchodów Tadeusz Samborski.

Serdecznie gratulujemy Pani Annie Kobel
kolejnego wyróżnienia. Odznaczenie to tym bardziej cieszy,
że zostało przyznane wielkiemu społecznikowi, który niemalże całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz innych ludzi, krzewieniu wiedzy patriotycznej wśród młodzieży, z którą Pani Anna pracowała jako nauczyciel języka polskiego, a od 25 lat budowie niezwykłego miejsca, jakim jest Stowarzyszenie św. Celestyna, w którym specjalistyczną pomoc otrzymują chore
i niepełnosprawne dzieci, młodzieży i osoby dorosłe.