Odznaka Honorowa PRIMUS IN AGENDO

Miło nam poinformować, iż dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys – prezes Stowarzyszenia św. Celestyna otrzymała z rąk Pana Jarosława Dudy Senatora RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Odznakę Honorową PRIMUS IN AGENDO przyznaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak –Kamysza. Pan Jarosław Duda kolejny raz odwiedził Ośrodek w Mikoszowie i wyraził duże uznanie dla rozwoju i pozytywnych zmian jakie zaszły w Celestynie.

Odznaka Honorowa PRIMUS IN AGENDO – jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności Ministra Pacy i Polityki Społecznej. Upoważniony do nadawania odznaki został Minister Pracy i Polityki Społecznej, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Odznaka Honorowa PRIMUS IN AGENDO („Pierwszy w działaniu”) została ustanowiona przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz. U. poz.1020)