Odwiedziny Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

4 października 2013r. miała miejsce pielgrzymka podopiecznych Stowarzyszenia Świętego Celestyna z Mikoszowa do Lichenia. Wzięli w niej udział również rodzice, pracownicy oraz dyrekcja Stowarzyszenia.

Od wielu lat na światowej mapie sanktuariów maryjnych miejscem szczególnym jest Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Znajduje się tam obraz z wizerunkiem Matki Bożej, często określanej przez pielgrzymów Bolesną Królową Polski. W ramach obchodów Millenium Chrztu Polski, które miało miejsce 15 sierpnia 1967 r., obraz otrzymał koronę papieską. Koronacji wizerunku Matki Bożej Licheńskiej dokonał ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, który jako alumn seminarium duchownego diecezji włocławskiej pracował w Licheniu i tutaj doznał cudownego uzdrowienia z nieuleczalnej w tamtejszych czasach choroby. Świątynia w Licheniu pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, w której znajduje się obraz, jest największą w Polsce i ze względu na jej duże znaczenie w życiu kościoła podniesiona została przez Jana Pawła II w 2005 roku do rangi bazyliki mniejszej. Stróżami sanktuarium jest Zgromadzenie Księży Marianów, założone przez bł. o. Stanisława Papczyńskiego w 1673 roku. Powstała wówczas wspólnota, która jest najstarszą, do dziś istniejącą, wspólnotą zakonną założoną przez Polaka.

Pielgrzymi z Celestyna wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji Wszystkich podopiecznych i pracowników ośrodka w Mikoszowie. Po wspólnym obiedzie w Domu Pielgrzyma „Arka” przewodnik oprowadził naszych Podopiecznych po najważniejszych i najpiękniejszych miejscach związanych z sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Było to kolejne duchowe spotkanie podopiecznych, rodziców i pracowników Stowarzyszenia Świętego Celestyna, w niezwykłym miejscu jakim jest Sanktuarium w Licheniu.