Odwiedzili nas wolontariusze z wrocławskiego gimnazjum im. Hugona Kołłątaja

18 marca 2016 r. liczna grupa wolontariuszy z wrocławskiego Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja zorganizowała dla nas warsztaty wielkanocne. Uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wykonali wspólnie z gimnazjalistami z Wrocławia wiele ciekawych dekoracji świątecznych. Nasi uczniowie mogli poznać nowe techniki plastyczne, rozwijać umiejętność twórczego działania, stosowanie różnych środków wyrazu plastycznego. Młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem, wspólnie dzieliła się spostrzeżeniami, umiejętnościami i wiedzą. Gimnazjaliści byli doskonale przygotowani i wyposażeni w niezbędne materiały oraz przybory. Wykazali się profesjonalizmem, niezwykłą kreatywnością oraz empatią. Z tego miejsca pragniemy podziękować gimnazjalistom z Wrocławia za te niezwykłe warsztaty.