Od słów do czynów

Anna Popek – Ambasador Stowarzyszenia św. Celestyna uczyniła kolejny krok przechodząc od słów do działania i postanowiła przekazać dochód ze sprzedaży swoich ubrań, wystawionych na portalu La Moda, Podopiecznym naszej Organizacji.

Ten niecodzienny gest bardzo nas Wszystkich poruszył i udowodnił, że są wśród nas takie osoby, które niemalże natychmiast zamieniają słowa w czyn.

Cieszymy się, że Pani Anna Popek uczyniła nam zaszczyt przyjmując na siebie rolę Ambasadora Dobrej Woli i rozgłasza naszą pro-społeczną działalność w dotychczas mało dla nas osiągalnym świecie mediów, który zapewne w pozytywny sposób może przyczynić się do polepszenia sytuacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością będących pod opieką Stowarzyszenia św. Celestyna. Podejmujemy nieustanny wysiłek i wszelkie możliwe starania, których celem jest dotarcie do świadomości przede wszystkim osób decyzyjnych na wszystkich szczeblach władz lokalnych i krajowych, aby w sposób celowy i systemowy wspomogły naszą Organizację, która w ciągu 22 lat zbudowała modelowy Ośrodek dla osób chorych i niepełnosprawnych, w którym zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną, rehabilitację, edukację oraz pracę.

Korzystając z okazji składamy bardzo serdeczne podziękowania Pani Annie Popek za otwarcie nie tylko swojej garderoby, ale przede wszystkim swojego serca dla Podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa na Dolnym Śląsku.

Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa,

dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa”.

Wacław Potocki