Obóz Terapeutyczny w Bielicach.

08.09.2014-.12.09.2014r.

W tegorocznym obozie uczestniczyło 17-u uczestników WTZ Dwóch pracowników ZAZ- u po raz pierwszy dołączyli do nas uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy – 3 osoby. Jedna osoba to był uczestnik Naszego Warsztatu. Przewodnikiem duchowym grupy, była zaprzyjaźniona z nami Siostra Wiola ze Zgromadzenia Cichych Pracowników Krzyża. Osoby, które były na obozie po raz pierwszy to Monika Podolska i Sandra Zięba. Do opieki nad grupą pojechało 3 terapeutów, pielęgniarka Z WTZ-u , oraz nauczyciel ze szkoły.

Pobyt na obozie przybywał zgodnie z wcześniej przygotowanym programem – załącznik (założenia programowe oraz tygodniowy program zajęć). Opiekunowie starali się , aby zajęcia terapeutyczne oraz grupowe pomagały w pokonywaniu barier psychicznych, uczyły pewności siebie. Przyjazna atmosfera i wsparcie opiekunów pomagały odkryć możliwości oraz talenty uczestników obozu. Na wyróżnienie zasługuje Sandra Zięba, która czytają swoje Wiersze, poruszyła przybyłych na wernisaż gości. Dzięki takim działaniom uczestnicy obozy, podnosili poczucie własnej wartości, uczyli się wiary we własne siły i większej otwartości w kontaktach społecznych. Również produkty wykonane przez podopiecznych WTZ – u cieszyły się , jak zwykle dużym powodzeniem. Tym razem były to ozdobne lusterka, anioły i kwiaty malowane na szkle, oraz kartki Bożonarodzeniowe. Tak więc osoby niepełnosprawne były na naszym obozie czynnymi współtwórcami a nie biernymi odtwórcami atmosfery obozowej.

Zadaniem opiekunów było tworzenie takich zajęć, aby uczestnicy uczyli się samodzielności i odpowiedzialności na miarę swoich możliwości. Mamy jasno określone ramy obozu, ale każdy z nich przebiega pod innym hasłem. Tegoroczne hasło to „ Jesteśmy wolni nie podcinajcie nam skrzydeł”.

Podczas zajęć warsztatowych, każdy miał możliwość stworzenia – wykonania Ptaka. Mógł również określić się jakim chciałby być ptakiem. Zajęcia te były poprzedzone różnymi wiadomościami na temat ptaków oraz wycieczką do lasu, która jak zwykle miała dobroczynny wpływ na wszystkich uczestników. Podczas obozu odbywały się zajęcia plastyczne, przygotowano również wspólne spotkania integracyjne i zabawy przy muzyce. Każdy z uczestników miał możliwość spróbowania gry tenisa stołowego – zajęcia te odbywały się w nowej sali gier. Inne nowe pomieszczenia, które zwiedziliśmy w „Chacie Cyborga” to siłownia , sauna, wanna z hydromasażem, sala konferencyjna, sala zabaw dla dzieci i czytelnia. Na każdym obozie uczestnik jest oceniany istotne dla nas jest, aby przynajmniej na jednym polu swojego funkcjonowania nastąpiła poprawa. Z obozu nie wyjeżdża uczestnik, który by się czegoś nowego nie nauczył. Zachowanie, które nas pozytywnie zaskoczył oto postawa podopiecznego Michała Kiezika, który po każdym posiłku sam odnosił brudne naczynia. Wcześniej obserwował, jak kolega Tomek Sprząta stoły po posiłkach.

Po raz pierwszy na tegorocznym obozie uczestnicy spali w pokojach bez opiekunów. W kolejnym roku postawiamy poczynić następny krok – zupełna samodzielność podczas toalety porannej i wieczornej.

W tym roku zostały zorganizowane następujące wycieczki:

kopalnia niklu i opalu w szklarkach (sztolnia transportowa)

muzeum gospodarstwa domowego w ziębicach.

Akcentem kończącym tegoroczny 11-y obóz terapeutyczny był poczęstunek w restauracji „Rynkowa” w Ziębicach – Pizza i lody.