Nasze „Pszczółki” – nowa grupa przedszkolna dla dzieci z Autyzmem

Nie wszyscy wiedzą, że w lutym tego roku w Niepublicznym Przedszkolu działającym w strukturach Stowarzyszenia św. Celestyna została utworzona nowa grupa przedszkolna o nazwie „Pszczółki”. Grupa ta liczy 5 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z różnorodnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Utworzenie nowej grupy przedszkolnej pozwoliło na indywidualną pracę z każdym dzieckiem. W ramach tej pracy dzieci otrzymują zróżnicowane specjalistyczne wsparcie rozwoju psychofizycznego. Wszystkie „pszczółki” biorą udział między innymi w takich zajęciach jak: dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, muzyko-rytmika, gimnastyka, integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju oraz w zajęciach logopedycznych jak i wielu innych. Ponadto dzieci uczestniczą w organizowanych koncertach, przedstawieniach teatralnych, projektach edukacyjnych, wyjściach do sali zabaw, zabawach na świerzym powietrzu, odwiedzają też Zakład Aktywności Zawodowej oraz celestynowski zwierzyniec. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z różnych zajęć lub imprez w których uczestniczyły nasze pszczółki.