ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Kolejną podjednostką działającą w ramach Stowarzyszenia Świętego Celestyna jest Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudniane są osoby niepełnosprawne z orzeczonym często znacznym stopniem niepełnosprawności. W Zakładzie produkowane są głównie wyroby ceramiczne, poligraficzne, kompozycyjne itp. wykonywane ręcznie, które cechuje duża oryginalność i niepowtarzalność. Dzięki aktywności zawodowej oraz możliwość tworzenia wspaniałych wyrobów, osoby niepełnosprawne mają szansę wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi, umiejętnością pracy w zespole oraz odpowiedzialnością. Powstanie Zakładu spełniło marzenia i oczekiwania osób niepełnosprawnych, dając im szansą na samodzielne i aktywne życie.

Zapraszamy na stronę zakładu www.zaz.celestyn.pl