Narodziny źrebaczka w ośrodku hipoterapii Celestyn

Miło nam poinformować, iż w celestynowskim ośrodku hipoterapii 26 marca 2018 roku przyszedł na świat zdrowy i piękny źrebak urodzony z klaczy Melania. Tradycyjnie już ogłoszono casting na imię dla młodej klaczki, która ostatecznie otrzymała imię Melody. Tym samy nasza hipoterapia wzbogaciła się o kolejnego pięknego konika, który zapewne z czasem zostanie przygotowany do pracy z podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Warto w tym miejscu dodać, że ciężarna klacz Melania była pod szczególną, doskonałą opieką instruktorki jazdy konnej i hipoterapeutki z naszego ośrodka Matyldy Friedrich, która z ogromnym zaangażowaniem czuwała nad przebiegiem ciąży i porodu u Melani. Dlatego składamy serdeczne podziękowania Pani Matyldzie oraz serdeczne gratulacje z okazji przyjścia na świat kolejnego zdrowego konika w ośrodku hipoterapii Celestyn.