Nagroda Kuratora Oświaty dla mgr Anety Nowak

Na uwagę zasługuje również fakt przyznania w tym roku specjalnej nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla Pani mgr Anety Nowak – kierownika Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Mikoszowie za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 13 października 2015r. we Wrocławiu w Auli Leopoldina. Pani Anecie Nowak towarzyszyła i gratulowała wyróżnienia dyrektor edukacyjny, wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna Pani mgr Małgorzata de Haan.

 

Serdecznie gratulujemy!