„Model Celestynowski” zaprezentowany na międzynarodowej konferencji naukowej w Krakowie.

We wtorek 24 czerwca 2014 r. w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Brain Health Ageing”. W konferencji uczestniczyli światowej sławy eksperci z takich dziedzin jak: neurologia, neurobiologia, psychiatria i inne. Spotkanie w szczególności dotyczyło problemów i wyzwań związanych ze zdrowiem i starzeniem się mózgu. Omówiono możliwości i perspektywy współpracy w ramach badań naukowych, w tym badań o wyraźnym zastosowaniu aplikacyjnym. Do udziału w tej prestiżowej konferencji zostali zaproszeni również dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys – prezes Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie jednocześnie lekarz neurolog na co dzień przyjmująca pacjentów w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, mgr Małgorzata de Haan – wiceprezes oraz dyrektor edukacyjny Stowarzyszenia św. Celestyna oraz lek. med. Jacek Borys – z-ca dyrektora ds. medycznych Centrum, specjalista psychiatra oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Dr Krystyna Kobel-Buys wystąpiła na konferencji z wykładem pt.: „Model Celestynowski” – zintegrowany system pomocy dla osób niepełnosprawnych, który wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania. Konferencja zorganizowana została przez Małopolskie Centrum Biotechnologiczne Instytutu Farmakologii Uniwersytetu Jagielońskiego. Komitet organizacyjny krakowskiej konferencji naukowej zgromadził między innymi takie nazwiska jak: Prof. dr Mieczysław Pasowicz, Prof. dr Jacques Scheres oraz Prof. dr Leopold Curfs, ze wsparciem prof. dr hab. Krzysztofa Wędzonego, prof. dr Marka Jażąbka oraz prof. dr hab. Tadeusza Marka.