Metamorfozy Uczestniczek Warsztatu Terapii Zajęciowej po wizycie w salonach piękności.

20 lutego 2014 roku w ramach treningu w zakresie dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie wzięły udział w niecodziennym wydarzeniu. Gościliśmy w salonie kosmetycznym „ MAGDALENA” Magdaleny Tenety oraz salonie fryzjerskim „ 6th STREET” Damiana Dębowicza . Wyjazd miał na celu wzbudzenie w uczestniczkach Warsztatu poczucia piękna, estetyki, a co za tym idzie podniesienia poczucia własnej wartości. Naszymi paniami: Aldoną, Emilią, Beatą, Gosią, Anią i Klaudią zaopiekowali się wysokiej klasy specjaliści, którzy podeszli do tematu z ogromnym zaangażowaniem i włożyli dużo serca w stylizację Wszystkich Pań. Wyjazd był fascynującym przeżyciem i wywołał mnóstwo pozytywnych emocji zarówno pośród podopiecznych jak i całego personelu Stowarzyszenia. Po powrocie do Mikoszowa odmienione Panie z radością i dumą prezentowały efekty pracy stylistów.

Korzystając z okazji w imieniu uczestniczek metamorfozy
jaki i całego Stowarzyszenia św. Celestyna
pragniemy bardzo serdecznie podziękować właścicielom i stylistom salonów: kosmetycznego „Magdalena” oraz fryzjerskiego „6th Street” ze Strzelina
za okazane zrozumienie i otwarte na potrzeby niepełnosprawnych osób serca!!!!