Marszałek Województwa Dolnośląskiego dofinansował nasz ZAZ

Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie szansą na podniesienie jakości i efektywności pracy osób niepełnosprawnych. Stosowną umowę podpisał Marszałek Cezary Przybylski.

Środki będą przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy w pracowniach ceramicznych Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie oraz sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie działu utrzymania i pielęgnacji zieleni. Przewidziane do zakupu wyposażenie to: piece do ceramiki 2 szt., traktor z przyczepą i akcesoriami, samochód dostawczy oraz klimatyzacja. Doposażenie pozwoli na zwiększenie skali dostępu do usług społecznych, związanych z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej w Mikoszowie poprzez zapewnienie stanowisk pracy, treningu i rehabilitacji sprawi, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwość aktywnego życia, wyjścia poza ramy niepełnosprawności, zarobienia własnych pieniędzy oraz nabycia doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się uczestnikami ogólnodostępnego rynku pracy.

– Realizacja projektu zwiększy dostęp do usług społecznych, co wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia, zwiększenia mobilności i aktywności społecznej – mówi marszałek Cezary Przybylski.

 

W imieniu zarządu Stowarzyszenia św. Celestyna oraz dyrekcji i pracowników
Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie
składamy bardzo serdeczne podziękowanie
Wielce Szanownemu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Panu Cezaremu Przybylskiemu
za tak znaczące wsparcie działalności Zakładu, które przyczyni się do polepszenia jakości pracy
osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Mikoszów.