Małgorzata de Haan – wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna otrzymała od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski

W piątek 9 lutego 2018 wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna Pani mgr Małgorzata de Haan otrzymała niezwykle zaszczytne odznaczenie państwowe
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej  i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Uroczysta dekoracja miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Pani Małgorzacie towarzyszyła w tym dniu prezes Stowarzyszenia św. Celestyna dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys oraz mąż Pani Małgorzaty Jeoren de Hann dyrektor ds. administracyjno-gospodarczych w Celestynie. W tym dniu odznaczenia państwowe otrzymało ponad 50 osób z różnych regionów Polski, szczególnie zasłużonych w służbie państwa oraz społeczeństwa polskiego.

Z tego miejsca bardzo serdecznie gratulujemy
Pani wiceprezes Małgorzacie de Haan
oraz Wszystkim odznaczonym, którzy zasłużyli się w służbie Ojczyźnie.

Oficjalna strona:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,245,odznaczenia-dla-zasluzonych-w-sluzbie-panstwu-i-spoleczenstwu.html