Kuratorium Oświaty zorganizowało w Celestynie konferencję dyrektorów Szkół

Kuratorium Oświaty zorganizowało w Celestynie konferencję dyrektorów Szkół – pt. „Organizacja kształcenia specjalnego w świetle najnowszych przepisów”
26 lutego 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie miała miejsce konferencja dyrektorów szkół na temat szkolnictwa specjalnego w świetle nowych przepisów. Spotkanie wyjazdowe w Celestynie zorganizowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w osobach Pani Anna Klempous – starszy wizytator oraz Pan Jacek Wildbrot-Tuszyński wizytator. Zgromadzonych w sali widowiskowej gości przywitała prezes Stowarzyszenia św. Celestyn dr n. med. Krystyna Kobel – Buys. Prezes Celestyna przedstawiła licznemu audytorium Ośrodek oraz wypracowany autorski model pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi noszący nazwę Modelu Celestynowskiego. Natomiast Wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna Pani mgr Małgorzata de Haan – dyrektor jednostek oświatowych w Celestynie wspomniała o duchowej stronie funkcjonowania organizacji w Mikoszowie i zaprosiła gości do obejrzenia filmu o historii i funkcjonowaniu Ośrodka . W trakcie spotkania wystąpiła też Pani mgr Renata Gołębiowska – kierownik ds. szkolnictwa w Stowarzyszeniu św. Celestyna oraz Pani Elżbietya Kasprzyszak – kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie. W przerwach pomiędzy wystąpieniami zaprezentowały się dzieci z celestynowskiego przedszkola z pokazem baletowym oraz chór Celestynki z popularnymi utworami, co umiliło zgromadzonym spędzony na konferencji czas.