Konferencja

23 stycznia w Mikoszowie miała miejsce konferencja merytoryczno-metodyczna pt.: „Filozofia zjawisk biologicznych w procesie stymulacji Ośrodkowego Układu Nerwowego”.
Zakres tematyczny:
1. Synteza zintegrowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Stowarzyszenia św. Celestyna: „Model Celestynowski”
– dr nauk med. Krystyna Kobel – Buys
2.   Metabolizm informacyjny – referat wprowadzający – mgr Henryk Pawlak
3. Koordynacja topograficzna w aspekcie hipoterapii – mgr Henryk Pawlak
4. Analiza struktury ćwiczenia ręki warunkiem poprawnej stymulacji Ośrodkowego Układu Nerwowego – mgr Małgorzata Kuźmińska
5. Dyskusja
Konferencję naukową otworzyła Prezes Stowarzyszenia św. Celestyna dr nauk med. Krystyna Kobel-Buas, która po przywitaniu przybyłych na konferencję gości, przedstawiła w skrócie „Model Celestynowski”, jako kompleksowy system pomocy osobom niepełnosprawnym oraz czynniki wpływające
na dziecko wg prezentowanego modelu. W trakcie prezentacji został również przedstawiony holenderski system wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Dr Kobel – Buys wspomniała o funkcjonującym w Stowarzyszeniu Międzynarodowym Wolontariacie, kolejnych planach rozbudowy ośrodka oraz o zdobytych w ostatnim czasie dwóch ważnych nagrodach: Europejskiej Nagrodzie Obywatelskiej przyznanej dla Stowarzyszenia przez Kapitułę Parlamentu Europejskiego oraz nagrodzie: Menadżera Roku w Ochronie Zdrowia, Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2012. Następnie mgr Henryk Pawlak
– założyciel Polskiego Komitetu Konwencji Praw Dziecka i jego honorowy dziekan oraz założyciel Fundacji Dzieci Twierdzy Wrocław (2007) – przybliżył uczestnikom konferencji zjawiska zachodzące w mózgu, które wpływają na jego plastyczność, a co za tym idzie zdolność uczenia się. Po bardzo ciekawym wykładzie mgr Pawlaka mgr Małgorzata Kuźmińska zaprezentowała film opracowany w Centrum Profilaktyczno-Diagnostycznym Zespołu Tkanki Łącznej Wiotkiej Oo. Bonifratrów we Wrocławiu przedstawiający masaż medyczny
i jego zastosowanie. W trakcie konferencji mgr H. Pawlak poruszał również kwestię pozytywnego wpływu jazdy konnej i terapeutycznych korzyści hipoterapii w rehabilitacji medycznej. Na koniec mgr Małgorzata Kuźmińska przedstawiła analizę struktury ćwiczeń, jako warunek poprawnej stymulacji OUN.  Po tej części miała miejsce merytoryczna dyskusja, w trakcie, której mgr H. Pawlak w sposób wyczerpujący objaśniał przedstawione zagadnienia oraz odpowiadał na pytania zadawane przez publiczność. Na zakończenie dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys podziękowała za przygotowanie i udział
w konferencji zapraszając Wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna, uczących  się w funkcjonującej w ośrodku Szkole Przysposabiającej do Pracy.