Kolejny przepiękny Koncert Noworoczny w Celestynie

22 stycznia 2018 roku w Stowarzyszeniu św. Celestyna miał miejsce doroczny uroczysty Koncert Noworoczny, który dla Wszystkich miłośników muzyki jest zawsze znaczącym wydarzeniem muzycznym w Celestynie. Sala koncertowa wypełniona była po brzegi licznie zgromadzonymi gośćmi, którzy podziwiali umiejętności muzyczne i wokalne uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego działającego w Stowarzyszeniu w ramach Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Tradycyjnie już zaprezentował się też tego wieczoru zespół „Celestynki”. Na uwagę zasługuję fakt, że zespół „Celestynki” tworzą zatrudnione w Stowarzyszeniu św. Celestyna Panie, będące pedagogami, terapeutami i opiekunami grup. Był to kolejny bardzo nastrojowy wieczór z piękną muzyką, niesamowitą scenografią i niezwykłą atmosferą. Nad całością czuwała Pani Małgorzata de Haan – dyrektor Ogniska Muzycznego, która wspólnie z Panią Mirosławą Pajączkowską – nauczycielem muzyki w Celestynie od wielu lat dba o wszechstronny rozwój artystyczny uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego jak i Podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna.

Z tego miejsca bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom,
a licznie zgromadzonej publiczności z całego serca dziękujemy, że byliście z nami.