Kolejne szkolenie w Celestynie – Komunikacja Alternatywna z pomocą metodologii PECS

7 października w siedzibie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu Komunikacji Alternatywnej z pomocą metodologii PECS. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy wszystkich komórek Stowarzyszenia: wychowawcy szkolni i przedszkolni, logopedzi, psychologowie, terapeuci WTZ i ZAZ. Prowadząca szkolenie mgr Monika Zemke w jasny i obrazowy sposób zapoznawała pracowników z poszczególnymi etapami rozwijania komunikacji oraz prezentowała metody pracy, za pomocą których uczeń jest w stanie opanować nowe umiejętności komunikacyjne (Metoda Poprawy Błędu 4 Kroków, Metoda Kroku w Tył, Gospodarka Żetonowa). Komunikacja za pomocą PECS jest zgodna z filozofią Pyramid w Edukacji, jej skuteczność jest potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Można ją wprowadzać bez ograniczeń wiekowych. Dzięki szkoleniu, w naszej codziennej pracy będziemy mogli pracować nad umiejętnościami komunikacyjnymi naszych podopiecznych, by poprawić ich codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Metodologia PECS ma za zadanie rozwijać spontaniczną komunikację, na początku związaną z sygnalizowaniem swoich potrzeb i dostarczaniem pozytywnych wzmocnień dla ucznia. W kolejnych stadiach dąży się do nauczenia podopiecznych tak ważnych umiejętności jak proszenie o pomoc, czekanie na swoją kolej, budowanie zdań, odpowiadanie na pytania czy komentowanie otoczenia. W ramach treningu korzysta się z różnego rodzaju podpowiedzi wizualnych, obrazków, zdjęć, planów dnia/czynności, tabliczek żetonowych, by stwarzać jak najwięcej okazji do komunikowania się z podopiecznym. Efekty, które możemy uzyskać są największe gdy taka forma komunikacji jest stosowana zarówno w środowisku szkolnym jak i domowym. Zachęcamy rodziców naszych podopiecznych do kontaktu, w tej sprawie z wychowawcami.