Kolejna akcja Fundacji Pramerica na rzecz Celestyna.

W sobotę 6 października, 2018 jak co roku gościliśmy Fundację Pramerica, której członkowie w ramach Dnia Wolontariusza wykonują charytatywne prace na rzecz różnych organizacji. W tym dniu Wolontariusze z Pramerica zamienili się w ogrodników malarzy i złote rączki, pomagając nam miedzy innymi w pracach porządkowych oraz w prawidłowym nasadzeniu roślin na terenie ośrodka w Mikoszowie. Tradycyjnie już grupa Wolontariuszy składała się z pracowników firmy Pramerica oraz ich rodzin. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Pramerica Życie TUiR SA od początku swojego istnienia prowadzi działalność charytatywną. Postawa pracowników tej Fundacji zasługuje na najwyższe uznanie również za to, że jej członkowie uczą pomagania swoje dzieci, przyczyniając się w ten sposób do przyjmowania pro społecznej postawy od najwcześniejszych lat.

Zarząd oraz Podopieczni Stowarzyszenia św. Celestyna
pragną wyrazić swoją ogromną wdzięczność Wolontariuszom z firmy Pramerica,
za pracę na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci z naszej organizacji.
Zarząd Celestyna składa również serdeczne podziękowania pracownikom Stowarzyszenia, którzy przyszli do pracy w sobotę, aby godnie reprezentować Stowarzyszenie
i pomóc w organizacji Dnia Wolontariusza dla pracowników z firmy Pramerica.